Behandelvoorwaarden:

 1. U heeft contact gelegd met Fysita via ons telefoonnummer 0413-357 406 ,  of via de chat (rechts onderin).
 2. Er is u mogelijk gevraagd om het intake formulier in te vullen zodat de screening in gang kan worden gezet.
 3. Samen met Fysita is er besloten om een intake en onderzoek te plannen voordat er een behandeling plaats kan vinden.
 4. Voor mogelijke behandelingen aan huis wordt een aangepast tarief berekent. U heeft hiervoor een verwijzing van uw arts nodig waarin hij nadrukkelijk fysiotherapie aan huis adviseert. 
 5. Tijdens de intake houdt uw fysiotherapeut een vraaggesprek met u om dieper op uw klachten in te gaan. Hierbij kan uw fysiotherapeut medische gegevens nodig hebben.
 6. Medische gegevens kunnen noodzakelijk zijn tot een goed behandelplan, sommige medische gegevens kunnen alleen door u als patiënt worden opgevraagd in verband met uw privacy.
 7. Uw fysiotherapeut is genoodzaakt om een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Hierbij verricht uw fysiotherapeut enkele testen die een indruk geven van de ernst en aard van uw klacht.
 8. Uw fysiotherapeut mag / kan u vragen om uw boven kleding en broek uit te doen. Uw bh, en ondergoed houd u altijd aan. Mocht er een probleem zijn waarbij u dit niet lukt of niet gaat, meld dit dan aan uw fysiotherapeut. Respect voor u als persoon staat voorop.
 9. Het lichamelijk onderzoek bestaat uit het onderzoeken van uw houding in stand en tijdens verschillende bewegingen vanuit stand. Daarnaast worden op de behandelbank testen in rug ligging en buikligging uitgevoerd. Uw fysiotherapeut houd u op de hoogte van wat hij gaat testen, zodat u een duidelijk beeld heeft van wat er gaat gebeuren. 
 10. Uw fysiotherapeut kan besluiten om u na het onderzoek direct te behandelen dit hebt u met elkaar al afgestemd voor uw afspraak. 
 11. Na het onderzoek en mogelijk behandelen, wordt er vertelt wat uw fysiotherapeut voor u kan betekenen en hoe het behandelplan er uit komt te zien. Mocht het fysiotherapeutisch niet behandeld kunnen worden sturen wij u door naar uw huisarts of uw specialist.  
 12. U stemt samen af wat belangrijk is en overlegt samen hoe en wanneer de afspraken worden gepland. Deze afspraken worden direct in de agenda gezet zodat het plan duidelijk en transparant is. U krijgt uw afspraken op papier of via de mail gebundeld toegestuurd. 
 13. Uw fysiotherapeut vraagt u toestemming om uw huisarts op de hoogte te brengen van uw bezoek aan uw fysiotherapeut, hierbij deelt uw fysiotherapeut de nodige gegevens uit het onderzoek en of behandeling. Ook aan het einde van uw behandeltraject vraagt de fysiotherapeut u toestemming om de huisarts op de hoogte te brengen van de vordering die is behaald. 
 14. Wanneer u en uw fysiotherapeut een evaluatie moment hebben ingepland mag de fysiotherapeut hier minimaal 15 minuten voor uit rekenen tijdens uw behandeling. Dit omdat evalueren van de vorderingen of stagnatie een zeer belangrijk middel is om het behandelplan in goede banen te lijden. 
 15. Mocht u niet kunnen op een afspraak zorg er dan voor dat u 24 uur van te voren afmeld. Mocht dit niet lukken of komt u uw afspraak niet na dan kan het volledig behandeltarief in rekening worden gebracht. Dit geldt voor zowel behandelingen als bij screening, intake & onderzoek, als voor overige aangeboden diensten. Met deze factuur is het niet mogelijk bij uw zorgverzekeraar te declareren. U kunt u alleen telefonisch afmelden. 
 16. U heeft recht om uw dossier in te zien. Wilt u een exemplaar van het dossier dan kan alleen u dit exemplaar in papiervorm met uw geldig ID-bewijs na aanvraag een week later ophalen bij uw fysiotherapeut. 
 17. Uw fysiotherapeut kan het behandeltraject ten alle tijden en om elke reden stoppen na uw kennisgeving.
 18. Uw fysiotherapeut is aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie en houd zich aan de beroepsethiek en gedragsregels van het Koninklijk Nederlands genootschap Fysiotherapie. 

Betalingsvoorwaarde:

 1. Uw fysiotherapeut is een niet gecontracteerde zorgverlener. Dat houdt in dat uw fysiotherapeut niet is aangesloten bij een zorgverzekeraar.
 2. Uw behandelkosten worden hierdoor mogelijk niet maximaal vergoed. Maar zijn vastgelegd door uw verzekeraar. Contacteer hiervoor uw verzekeraar omtrent niet-gecontracteerde vergoeding, of klik op de link voor een globaal overzicht waarbij geen rechten aan kunnen worden ontleend.
 3. Door middel van Fysita Zorgt komen wij u, sinds Maart 2021 tegemoet door de gemaakte kosten die de zorgverzekeraar u niet heeft vergoed terug te betalen. Dit concept blijft het resterende kalenderjaar ook in 2022 van kracht. 
 4. Uw fysiotherapeut stuurt u na elke behandeling een factuur die u per bankafschrift kunt overmaken. Daarnaast bied Fysita ook de mogelijkheid om op uw factuur een QR code te scannen en/of te betalen met uw bankieren app op uw telefoon.
 5. U hebt uw factuur nodig om deze te kunnen declareren aan uw zorgverzekeraar. Dit kunt u online insturen of via uw verzekering app. De vergoeding krijgt u vaak binnen 7 werkdagen op uw bankrekening gestort. 
 6. De factuur heeft een vervaldatum van 14 achtereenvolgende dagen. Natuurlijk kunt u dit vergeten zijn daarom sturen wij na deze vervaldatum u een eenmalige herinnering hierbij verwachten wij dat u de rekening binnen 15 achtereenvolgende dagen heeft voldaan. 
 7. Mocht u uw factuur na hierboven genoemde termijnen en herinnering niet hebben voldaan zijn wij genoodzaakt rente en incassokosten in rekening te brengen.
 8. De bundel tarieven worden betaald in 3 maandelijkse termijnen. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De behandelingen uit de bundels kunnen alleen worden gebruikt bij Fysita. Fysita stelt samen met u een papieren contract op waarbij deze voorwaarden ook worden genoemd.
 9. De bundel behandelingen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden gebruikt door anderen. U kunt geen geld teruggave vragen. U kunt uw bundel behandelingen niet vroegtijdig stoppen, wanneer u het aantal behandelingen nog niet hebt gebruikt blijven deze 6 maanden geldig na uw intake en onderzoek. Wanneer u het bundel tarief nog niet heeft voldaan na 3 maanden maar zelf de behandelingen stopt en het aantal bundel behandelingen nog niet hebt verbruikt worden de 3 maandelijkse termijnen wel berekend. 

Regels in de praktijk:

 1. Wij verwachten dat u op tijd bent voor uw afspraak. Hierdoor ontstaat er een ontspannen sfeer en kunnen we goed van start. 
 2. Bent u iets later? Geen probleem, zorg ervoor dat u het ons even laat weten op het telefoonnummer 0413 357406 of mail info@fysita.nl.
 3. Omdat we kwalitatief goede zorg willen bieden is het belangrijk om tijdens de behandelingen samen goed te kunnen concentreren. Hierdoor is afleiding soms lastig of vervelend. Daarom is het goed om in samenspraak jonge kinderen mogelijk niet mee te nemen in de behandelruimte. Ook huisdieren zijn niet toegestaan. 
 4. Er mogen geen beeld- of geluidsopnames worden gemaakt tijdens de afspraken. Ook uw telefoon wordt niet toegestaan, alleen noodgevallen als uitzondering. 
 5. Mocht u tips hebben of verbeterpunten, zorg dan dat u het ons mededeelt via info@fysita.nl.

Regels omtrent Covid 19 in de praktijk:

 1. Wij verwachten dat u een eigen handdoek meebrengt, dit staat in de mailing bij aanmelding vermeld of is u doorgegeven via de telefoon.
 2. Het is niet verplicht een mondkapje te dragen.
 3. Wij verwachten dat u thuisblijft en afmeld bij klachten omtrent Covid 19. 
 4. Wij verwachten dat u de RIVM regels volgt omtrent Covid 19
 5. Verder is Fysita altijd genoodzaakt de regels van het RIVM en Keurmerk Fysiotherapie en Koninklijk Nederlands genootschap fysiotherapie te volgen.

Herziende versie op 25-09-2021 door CEO Fysita