imgres02-12-2016

Het merendeel van de Nederlanders voelt zich goed gezond. Maar hoe komt dit?

Het Centraal bureau voor de statistiek publiceerde in 2010 dat 8 van de 10 Nederlanders hun gezondheid goed of zelfs zeer goed vonden. Slechts 4% beoordeelde zijn gezondheid slecht of zeer slecht, dat zijn 635000 Nederlanders. In 2016 beoordeelt nog steeds 80% van de Nederlanders hun gezondheid als goed of zelfs zeer goed. Mannen ervaren over het algemeen hun gezondheid eerder goed dan vrouwen.

Hoe komt het dat Nederlanders zich goed gezond voelen?

  • Gelukkige mensen zorgen beter voor zichzelf:
    • Met de juiste mind-set komen we er wel. We kunnen betere keuzes maken in gezonder eten en bewegen als we ons gelukkiger voelen.
  • Nederlanders zijn sportief:
    • 54% van alle nederlanders tussen 12 en 80 jaar beoefenen wekelijks een sport. Van de overige EU-burgers sport 41% één keer per week.  De Nederlanders zitten dus boven het gemiddelde als het aankomt op sporten.
  • Iedere Nederlander zorgt goed voor de algemene gezondheidszorg:
    • We moeten aanvankelijk steeds meer betalen voor onze zorgverzekering, maar we moeten niet vergeten dat we over het algemeen hoge kwaliteitseisen stellen aan onze gezondheidszorg. Dit komt elke Nederlander uiteindelijk ten goede. We besteden in 2015 gemiddeld 5628 euro per Nederlandse inwoner aan de gezondheidszorg. In totaal betaalden we in 2015 ongeveer 95 miljard euro aan onze gezondheidszorg. Als we de cijfers zo zien is het veel, maar iedereen kan trots zijn op elkaar dat we zo goed voor elkaar zorgen.

♦Metro lifestyle 2016: ”Gelukkige Nederlander eet het gezondst”  ♦CBS 2011: Meeste Nederlanders voelen zich gezond  ♦CBS 2016: Cijfers uitgaven zorg 2015  ♦Volksgezondheidenzorg.info 2014: Data uit Factsheet Eurobarometer 2014