18-12-2016

De schouder wordt veel besproken binnen de fysiotherapie. Dit komt omdat in deze regio veel spierklachten voorkomen, alleen de rug en de knie overtreffen dit1.

Veel patiënten met schouderklachten hebben functionele problemen die zich veelal voordoen boven schouder hoogte. Denk aan activiteiten als: iets pakken uit het hoge keukenkastje, een jas van een hoge kapstok pakken, een auto besturen is soms lastig, iets pakken uit uw kledingkast op een hoog plankje. Tijdens sportactiviteiten kunnen deze problemen zich ook voordoen, denk aan: volleybal, tennis, handbal, honkbal, en nog andere sporten waar de beweging boven schouder niveau plaatsvindt.

Kuhn2 vertelt ons dat oefentherapie om specifieke schouderklachten te verhelpen significante effecten hebben op de pijn en de beperkingen.

De oefentherapie waarbij de fysiotherapeut u observeert zorgde niet voor meer verbetering in vergelijking met oefeningen die u zelfstandig thuis uitvoert. Dit is toch wel vreemd omdat veel mensen met specifieke klachten naar de fysiotherapeut toe gaan om hier van af te komen. Walther et. al.3 vergeleek gestandaardiseerde ‘’self-training’’ met conventionele fysiotherapie hier was ook een significante vermindering van pijn te vinden en een verbetering van beperkingen. Maar ook hier was er geen verschil tussen beide groepen.

Nu zou je zeggen dat conventionele fysiotherapie beter zou moeten zijn omdat je op de juiste manier begeleidt wordt en gecorrigeerd wordt tijdens het doen van oefeningen in de fysiotherapie praktijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in het geval van specifieke schouderklachten niet zo te zijn.

Waar ik naar toe wil met het artikel is dat thuis oefenen en trainen ook effectief kan zijn en zoals u merkt, onderbouwt met wetenschappelijk onderzoek, is er geen verschil te vinden tussen oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut in een praktijk of oefeningen die u zelf uitvoert en thuis kunt doen. Hiermee wil ik u mede delen dat de juiste keuze om uw klachten aan te pakken en de problemen te verminderen niet altijd is om naar de fysiotherapeut toe te gaan maar om zelf hard aan de slag te gaan met oefeningen. Natuurlijk kan uw fysiotherapeut u hierbij ondersteunen maar veel mensen vergeten dat huiswerkoefeningen het belangrijkste element zijn om pijn en problemen te verminderen.

♦Granvken, F. et. al. Home exercises and supervised exercises are similarly effective for people with subacromial impingement: a randomised trial 2015  ♦Kuhn, J.E. Exercise in the treatment of rotator cuff impingement: a systematic review and a synthesized evidence-based rehabilitation protocol 2009  ♦Walther, M. et. al. The subacromial impingement syndrome of the shoulder treated by conventional physiotherapy, self-training, and a shoulder brace: results of a prospective, randomized study 2004.